Kategoriarkiv: SO

Flyktingkrisen

Flyktingkrisen i världen
Vi tycker att det är hemskt att man ska behöva gå igenom något sådant här. Det är barn i vår ålder, yngre ,äldre ingen ska behöva gå igenom detta. Vi tycker att alla länder i europa ska sammarbeta. Det är inte bara Tyskland och Sverige som ska ta emot flyktingarna. Alla ska få hjälp inte bara några. Vi skulle kunna öppna upp mer flykting läger och ta emot många fler. Vi tycker att man ska kunna asylansöka på ambassaderna i länderna. Så att man kan flyga till dom olika länderna. Det är mycket säkrare och en mycket billigare resa. För att hjälpa flyktingarna skulle vi kunna ha en insamling. Man kan samla in kläder, skor och leksaker. Vi skulle också kunna samla in pantburkar och panta och sedan skänka pengarna till flyktingarna.

Alma, Emil, Gabriel, Malin B och Emma

Familjer

I samhällskunskap har vi arbetat med familjen. Vi har bl a pratat om vad en familj är och att familjer kan se olika ut. En familj kan vara stor eller liten, det kan finnas många barn eller få, flera föräldrar eller en förälder. Föräldrarna kan vara gifta eller sambo, kan vara av samma kön, kan vara skilda med eller utan ny partner. Barnen kan vara biologiska, adopterade eller fosterbarn. Oavsett hur familjerna ser ut är de familjer! På bilden ser ni de familjer vi i klassen gjort, de ser alla olika ut eftersom familjer ser olika ut.

20131024-103827.jpg