Kategoriarkiv: Åk 5

Recept

Vi har skrivit recept på engelska i skolan. Här har ni några recept:

Lovecake

25 pieces

150 g butter Frosting:
1 1/2 dl milk 100 g butter
2 eggs 2 1/2 tbs cream
3 dl sugar 2 tbs cocoa
4 dl flour 3 tes vanilla sugar
2 tes baking powder 5 dl powder sugar
1 1/2 tbs cocoa
2 tes vanilla sugar 1 dl coconut flakes

Put the oven on 175 degrees.

2. Butter the plate with butter and breadcrumbs up to the side of the plate.

3. Melt the butter on low heat. Add the milk and put the saucepan to the side.

4. Crack the eggs and add sugar. Whip untill the mixture gets white and fluffy.

5. Add all the rest of the ingredients. Whip the mixture.

6. Pour the mixture into the tin and put the cake in the oven. Let it stay in the oven in 15 minutes.

7. Test the cake with a stick. if the stick is dry, the cake is done.

8. Now to the frosting: melt the butter and add the rest of the ingredients. Dilute the frosting on the cake. Strew the coconut flakes all over the cake.

9. Cut the cake in to squares. Now youre done!

av Linn

 

Tes= teaspoon
Tbs= tablespoon

 

Pyramiderna

Pyramiderna
Farao
Farao bestämde över allt, han var en jordisk kung och en gud. Han var rik och hade egna tjänare. Ha+,n trodde på evigt liv och att man behövde kropp och bostad efter döden. Det var därför man byggde pyramiderna.

Folket i Egypten
Egypterna var skickliga på geometri och byggteknik. Det fick dom jobba med istället för på åkrarna när Nilen svämmade över varje år. På den tiden så var det väldigt stor skillnad på fattig och rik.

Så här byggdes pyramiderna
Den första pyramiden var bostad (grav) till faraon Keops. Det behövdes 5000 bönder, slavar, murare och stenhuggare för att bygga pyramiden. Man byggde pyramiderna av lertegel och sten, sedan på ytan så var det kalksten. Det tog 23 år att bygga Keops pyramid.

Man byggde en gravkammare djupt inne i pyramiden. Man fyllde den med förgylldamöbler, kläder, smycken, mat och vapen. Sedan när Keops dog så bevarades kroppen igenom att man balsamerade den. När man sedan haft begravning för Keops så stängde man ingången.
Källa: Skrivar boken
Av: Alma Nyman

Läsa engelska

I engelskan har vi börjat arbeta med en ny hemsida som heter www.readtheory.org. Frågorna anpassar efter din nivå, så om du svarar rätt på frågorna  så höjer sig nivån men om du svarar fel så sänker sig nivån.Frågorna är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Det är som läsförståelse på engelska. Man övar på lässtrategier. Om man läser ett ord man inte förstår skriver man ner det och över till man kan det. Detta ska vi testa på fram till påsk. Detta är en hemsida för att kunna utveckla sin engelska.

Av: Emilia & Matilda

IMG_1260.JPG

Vattenprojektet

Vi har jobbat med vatten, alltså ett vattenprojekt. Vi lär oss om vattnets kretslopp. Först är vattnet i Hällungen och sen åker det till vattenverket och sen till våra hus och sen dricker vi det och sen kissar vi ut det.kisset  kommer till reningsverket och då renar reningsverket det och sen åker det ut i vattnet igen. Sen börjar det om igen.

Vi skickade in ett projekt till Mitt Vatten som vi hade röstat på i klassen.

Om man vinner den tävlingen så får man 10000:-

Och vi hoppas ju så klart på det bästa.

Vinnande laget var Felix E, Alma och Malin A.

Här får ni se hur det ser ut.

Av: Gabriel, Philip och Felix E.

Skriva om idoler på engelska

Efter vi läst ett kapitel i vår engelskabok om Kylie Minouge skrev vi egna texter om våra idoler på engelska. Den här texten har Linn skrivit.

5 seconds of summer

5 seconds of summer, also known as 5SOS, was just ordinary guys who liked to sing and play music. They did covers on youtube. Their music get famous. So famous that One direction invited them to sing on their take me home tour. The band consist of Luke Hemings (Singer and guitar), Michael Clifford (guitar), Calum Hood (bass) and Ashton Irwin (drums). In february 2014 them released she looks so perfect. It topped the lists in the hole world. 2015 they gonna start a world tour. They are in Sweden in the month.of May.

Av Linn❤️

Bokrecension!

Bokrecension!

För alltid  Författare: Ingelin Angerborn  Ilustratör: Sofia Liljander

För alltid handlar om Nora som ska bo hos sin mammas kompis över sommaren, hon tror att det kommer att bli jätte tråkigt men det visar sig att hon har helt fel. Vad är det med ödehuset som Nora känner igen? Vem är det som skickar dom konstiga SMS:en? Och varför känns det som om någon kollar på henne hela tiden?

Jag tycker att den här boken är jätte bra för att den är spännande och att det händer saker hela tiden. Om man gillar spänning så kan man också läsa Månfågel, Sorgfjärill, Rum 213, Tredje tecknet eller Hjärta av damm som också är av Ingelin Angerborn. Jag rekommenderar den här boken för 9-13 åringar .

Den här boken får 5 av 5 stjärnor av mig:)

Läxa

Läxa samhällskunskap vecka 42.

Nästa arbetsområde i samhällskunskap handlar om frågor som ligger nära er elever, som ni är intresserade av och hur ni kan påverka i de frågorna. Som en förberedelse i ämnet vill jag att du tittar på REA på svtplay.se, avsnitt 1 från den 7/10. Det innehåller ett reportage som handlar om hur man kan påverka som barn. Du kan titta på avsnittet när du vill under vecka 42.

 

Samhällskunskap

 

Demokrati

Nu har vi kommit till slutet av arbetsområdet om demokrati och du kommer att få en uppgift för att visa vad du kan. Här nedan har jag skrivit vad jag vill att du ska visa att du kan och vad jag kommer att bedöma samt vilka kunskapskrav i läroplanen vi arbetar mot.

Du ska kunna förklara:

 • vad en demokrati är och förklara skillnader mellan demokrati och diktatur.
 • vilka konsekvenser det får för människor att bo i demokrati respektive en diktatur.

Du ska också kunna berätta: 

 • hur ett val går till i Sverige (Du ska kunna förklara hur val till riksdag, landsting och kommun går till.)
 • vilken typ av demokrati vi har och vad den innebär. (Hur många sitter i riksdagen, hur bestämmer man hur många från varje parti som sitter där? Vad är det för skillnad på riksdag och regering?)

Du kommer att få en uppgift av mig där du utifrån exempel får förklara och visa det du kan. 

 

Kunskapskraven i samhällskunskap vi arbetar mot:

Eleven har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar.

Eleven har grundläggande /goda/mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla/förhålladevis komplexa/komplexa samband inom olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla/utvecklade/väl utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

 

Detta kommer jag att bedöma:

 

 

Analysförmågan
Du har grundläggande kunskaper om likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur.Du kan beskriva enkla samband inom den politiska samhällsstrukturen. Du har goda kunskaper om likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur.Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband inom den politiska samhällsstrukturen. Du har mycket goda kunskaper om likheter och skillnader mellan demokrati och diktatur.Du kan beskriva komplexa samband inom den politiska samhällsstrukturen.
Kommunikativa förmågan
Du kan föra enkla resonemang till viss del underbyggda med fakta. Du kan föra utvecklade resonemang som är relativt väl underbyggda med fakta. Du kan föra välutvecklade resonemang som är väl underbyggda med fakta.

 

 

Begreppsförmågan
Du använder dig av några relevanta begrepp i texten och visar att du har förstått vad de betyder. Du använder dig av flera relevanta begrepp i texten och visar att du har förstått vad de betyder. Du använder dig av många relevanta begrepp i texten och visar att du har förstått vad de betyder.

 

Här kommer lite fakta och ord/begrepp som vi arbetat med i skolan, om du vill öva hemma.

Demokrati betyder att:

 • alla får vara med och bestämma
 • alla människor är lika mycket värda
 • Ingen får diskrimineras (d v s behandlas sämre på grund av sin hudfärg, sitt språk, sin religion, om man är pojke eller flicka eller av någon annan anledning).
 • alla har samma rättigheter (t ex att få gå i skolan)
 • alla har samma skyldigheter (t ex att betala skatt)
 • alla får tycka vad de vill
 • alla får skriva vad de vill i böcker och tidningar, spela vilken musik de vill, måla vilka tavlor de vill och göra film och teater om vad de vill.

Diktatur betyder att:

 • en eller några få bestämmer över alla andra
 • man får inte säga eller tycka vad man vill
 • böcker, filmer och sånger kan bli förbjudna för att de berättar saker ledarna inte vill att folk ska få höra
 • den som inte lyder ledaren eller ledarna kan blir straffad
 • de som bestämmer kan använda våld för att tvinga människor att lyda
 • ledarna tycker att vissa människor är värda mer än andra
 • alla har inte samma rättigheter och skyldigheter
 • de som bestämmer struntar i att lyssna på andra

 

Ordlista arbetsområde demokrati

Censur:  förhandsgranskning av ex massmedia (tv, radio, tidningar, film mm)

Inflytande:  möjlighet att påverka

Representativ demokrati:  medborgarna väljer representanter som fattar besluten

Medbestämmande: att vara med att bestämma, påverka

Representant: någon som representerar något (det kan vara ett parti, en åsikt eller liknande)

Majoritet/majoritetsbeslut:  ett flertal, det som utgör de flesta av de röstande, det de tycker det beslutet blir det

Rösträtt: rätt att rösta, att göra sin röst hörd

Yttrandefrihet: rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

Rättssäkerhet: Någon entydig definition finns inte, men allmänt brukar begreppet betyda att ett land har en lagstiftning och ett system i övrigt som innebär att den enskilda medborgaren har ett skydd för godtyckliga ingrepp från samhället självt, t.ex. att man inte åtalas eller döms utan tillräcklig bevisning, att man inte döms utan tydligt lagstöd och att alla medborgare oavsett samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt.

Tryckfrihet:  en form av yttrandefrihet som främst gäller tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker

Mötesfrihet: en rätt att hålla möten

 Lycka till!