Läsa engelska

I engelskan har vi börjat arbeta med en ny hemsida som heter www.readtheory.org. Frågorna anpassar efter din nivå, så om du svarar rätt på frågorna  så höjer sig nivån men om du svarar fel så sänker sig nivån.Frågorna är på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Det är som läsförståelse på engelska. Man övar på lässtrategier. Om man läser ett ord man inte förstår skriver man ner det och över till man kan det. Detta ska vi testa på fram till påsk. Detta är en hemsida för att kunna utveckla sin engelska.

Av: Emilia & Matilda

IMG_1260.JPG

Vattenprojektet

Vi har jobbat med vatten, alltså ett vattenprojekt. Vi lär oss om vattnets kretslopp. Först är vattnet i Hällungen och sen åker det till vattenverket och sen till våra hus och sen dricker vi det och sen kissar vi ut det.kisset  kommer till reningsverket och då renar reningsverket det och sen åker det ut i vattnet igen. Sen börjar det om igen.

Vi skickade in ett projekt till Mitt Vatten som vi hade röstat på i klassen.

Om man vinner den tävlingen så får man 10000:-

Och vi hoppas ju så klart på det bästa.

Vinnande laget var Felix E, Alma och Malin A.

Här får ni se hur det ser ut.

Av: Gabriel, Philip och Felix E.

Pyramiderna

Här är min faktatext:

Pyramiderna


Egypten – ett mäktigt rike 
För ungefär 4 500 år sedan levde många människor i Egypten. Där bestämde Farao (en jordisk kung och gud) över allt och alla. Han hade många personliga tjänare. 

I Egypten var det stor skillnad på fattiga och rika. De fattiga, som oftast var bönder, jobbade mycket för att få ihop pengar. De kunde inte jobba på åkrarna så mycket, för en gång om året svämmade Nilen över. 

Egyptierna var väldigt duktiga på byggteknik och geometri, så de byggde stora palats. De flesta palatsen var gravar till stora härskare. Egyptierna trodde nämligen på evigt liv efter döden, så själen behövde ”kropp” och ”bostad”. 

Farao Keops död 
Keops var farao från år 2551 f.v.t – 2528 f.v.t. Han dog år 1331 f.v.t. Pyramiden byggdes som grav (bostad) åt Farao Keops. 

Sammanlagt jobbade 5 000 bönder, stenhuggare, murare och slavar. De använde sten och lertegel. Ytan var gjord av kalksten. Arbetarna byggde långa gångar i pyramiderna, så att det skulle vara svårt att hitta in (och ut). Gravkammaren låg djupt inne i pyramiden. 

Keops pyramid tog hela 23 år att bygga. När den var klar gjorde man i ordning Farao Keops kropp, den balsamerades och lades i gravkammaren. Eftersom egyptierna trodde på liv efter döden, bevarade man kroppen väl, och de la in massa skatter i graven, som till ex mat, kläder, förgyllda möbler, smycken och vapen. Skatterna skulle komma till användning till livet efter döden. 

Efter Keops begravning stängdes ingången till pyramiden. Man tror att den första som tog sig in i pyramiden efter begravningen hette Kalif alMa’moun. Han levde på 800 e.kr. Han och hans män kunde inte hitta någon ingång, så de fick ta sig 7 stenvåningar upp, och tända eldar, så att stenarna sprack. De kom till den så kallade nedåtgående passagen. Där fann de endast en tom kista.  

Av Linn Berntsson 

Källor: skrivarskolan, ungafakta.se och alltomvetenskap.se

Pyramiderna

Vi i klassen har skrivit faktatexter om pyramiderna, där har vi övat oss på att strukturera texter, använda skiljetecken och stavning. Här är den texten jag har skrivit.

Pyramiderna!
Faraonerna
Det är 2500 före Kristus, Faraonerna bestämde över allt och alla. Man trodde att Faraonerna var en slags jordisk kung och gud, dom hade även personliga tjänare. Man trodde på evigt liv efter döden, själen behövde kroppen och bostaden. Men alla fick inte bevaras så här, det var nämligen STOR skillnad på fattiga och rika. Man tyckte att dom fattiga var mindre värda. Därför använde faraon dom ”bönderna” som slavar till att bygga pyramiderna. Under denna tid var Egyptierna skickliga byggteknik och geometri. Men bönderna kunde inte jobba när Nilen (floden som går igenom Egypten) svämmade över. Detta hände en gång varje år.

Pyramiderna byggs
Pyramiden var en grav eller bostad för dom döda. Dom som byggde pyramiderna var slavar, bönder, stenhuggare och murare. Sammanlagt var det 5000 byggarbetare. Pyramiderna var byggda på sten och lertegel men själva ytan var kalksten. Djupt inne i pyramiden var själva gravkammaren, för att försäkra att ingen skulle ta sig in ditt var hela vägen ditt full av fällor överallt. Keops pyramid tog hela 23 år att bygga! När en kropp skulle läggas i Pyramiden så balsamerades för att bevaras så länge som möjligt sen så lades den i pyramiden. I gravkammaren bevarades kläder, mat, smycken, förgyllda möbler och vapen för att personen skulle kunna använda det i sitt nästa liv. Efter Keops (eller en annan farao) så stängdes ingången.

Linus Andersson
5A